Voice of the Nation (2019) Full Movie

Voice of the Nation
/10 by 0 users

Watch Voice of the Nation (2019) : Full Movie Online Free Based on the story of the folk musician Nie Er and the creation of "The March of the Volunteers", national anthem of the People's Republic of China.

Title Voice of the Nation
Release Date Oct 18, 2019
Genres ,
Production Company
Production Countries China
Casts Wang Lei, Guli Nazha, Yu Rong-Guang, Robert Knepper, Hai Yitian, Ray Lui, Li Zonghan, Wei Qing, Liu Wei, Shi Ke, Ding Haifeng
Plot Keywords 历史, 战争,
Wang Lei
Guli Nazha
Yu Rong-Guang
Robert Knepper
Hai Yitian
Ray Lui
Li Zonghan
Wei Qing
Liu Wei
Shi Ke
Ding Haifeng
Kou Zhenhai
Yano Koji
Andrey Lazarev
Hongbiao Bai
Rong Chang
Jialun Song
Chengjun Yang
Zhang Fan
Zelin Wang
Denny Huang
Nan Wu
Jinxin Wang
Peijie Wang
Ying Ze
Xiyuan Liu
Yue Cui
Wang Yan'an
<Images posters
<Images posters